sv

Information om Covid-19

Information om Covid-19

Stockholm, 2020/06/19 

Till Four Square Church medlemmar i Sverige

Regler för de kommande gudstjänsterna

Foursquare Gospel Church Sweden (IEQS) har publicerat den 19/06 skriftliga åtgärderna som är nödvändiga när vi återvänder till den vanliga gudstjänsten på söndag (12 juli) i Bagarmossen. Villkoren och åtgärderna diskuterades och bestämdes på ett möte som hölls den 06/16.

Alla medlemmar och besökare måste följa anvisningarna och reglerna som kan granskas och ändras när som helst. Kriterierna som antogs vid mötet är objektiva, tekniska och vetenskapliga principer från WHO. Bland åtgärderna måste medlemmarna och besökare respektera riktlinjerna och hällar fysiskt distansering mellan dem.

SOCIAL DISTANSERING

I den utrymmen som är avsett för gudstjänsten får max. 38 personer vistas där och ni ska hålla en och en halv meter (1,5 m) avståndet ifrån varandra och samma avståndet gäller det för stolarna: 1,5 meter mellan dem.

SYMPTOM

Covid-19 påverkar varje person på olika sätt. De flesta infekterade människor utvecklar sjukdomen med milda till måttliga symtom och återhämtar sig utan sjukhusvistelse.

Vanliga symptom: Feber, torr hosta, trötthet.

Mindre vanliga symptom: muskelspänning och smärta, halsont, diarré, konjunktivit, huvudvärk, förlust av smak eller lukt,hudirritation eller missfärgning av fingrar eller tår.

Allvarliga symptom: Andningssvårigheter eller andnöd, brösttryck eller smärta, förlust av tal eller motorisk förmåga. 

Sök omedelbart vård om du har dessa symptom. Ring även pastorerna så att de kan be för dig. Personer med milda symtom bör behandlas hemma och inte delta i gudstjänsterna. I genomsnitt är inkubationstiden mellan 5-6 dagar men den kan dock ta upp till 14 dagar. Under gudstjänsterna ska du undvika fysisk kontakt, såsom att hålla om händer på varandra, kyssas, kramas bland annat.

RISKGRUPPEN: Församlingen rekommenderar även att personer som är över 60 år och i riskzonen - hypertensiva, diabetiker, gravida kvinnor och andra - att stanna hemma och följa gudstjänsterna genom sociala medier.

HYGIENE: 

Församlingen kommer att ge möjligheter att uppta handhygienen på platsen. Vi kommer att utplacera flaskor  fyllda med alkoholgel i lätt tillgängliga platser för både medlemmar och besökare. Förutom det ska ALLA (medlemmar och besökare) använda masker.

Foursquare församlingen stöttar rekommendationerna om social distanseringen och betonar att genom "handla" med visshet är det bästa sättet för närvarande att hindra Covid-19 smitta,  men vi kan inte glömma att Gud gav oss en mäktig verktyg för att bekämpa det onda och det är det är genom BÖN "...Nej, lydnad är bättre än offer, hörsamhet bättre än baggars fett..." (1 Sam 15:22).

Jag ställer mig till förfogande om ni undrar något.

e-mail: pastorlevipereira@gmail.com 

Tel. 0763478520

Med vänlig hälsining

Pastor Levi Pereira.