sv

Foursquare-evangeliets kyrka infördes den 29 maj 2014 i Borås, en liten stad i västra Sverige av missionärerna Levi Pereira da Silva och Mari Rodrigues da Silva. Borås församling är den 81: e Foursquare-evangeliet kyrka vars huvud församlingen ligger i Curitiba, Brasiliens. Beslutet togs av pastor Tatsuo Kojima, som är ansvarig för att ge all stöd inklusive den andliga. Allting började i ett möte i parets bostad: Jens Jensen och Leonilda Jensen. De första pastorerna som hade ansvar för projekten från 2014 till 2015 var pastor Levi Gomes de Lima och pastor Aleandro Sassi. I december 2015 erbjöds Pr Levi och Pra Mari av Pr. Fernando camargo, generalsekreterare för Missions of Brazil till att fortsätta med projektet i Sverige. Från början skulle de fortsätta med ett uppdrag i Sverige och utveckla ett musikprojekt som missionsarbetet och den 7 december 2016 blev pastor Pereira och pastor Mari, godkänd av CND - Nationella styrelsen för Foursquare Gospel Church. Pastorerna skickades till Sverige som missionärerna för SGM - Secretariado Geral da Missões med ett uppdrag  att införa den första IEQ i Sverige. Foursquare-kyrkan påbörjade officiellt sina arbete som en kristen församling under Borås Internationella Kristna Förening stadgar efter Foursquare-kyrkans modell och regler. Den 10/06/2017 invigdes den andra Foursquares pingstförsamlingen andra i Solna-Stockholm huvudstad i Sverige som officiellt kallas det International Church of Foursquare Evangeliet, som är ett resultat av Aimee Semple McPherson evangelisticka ministeriet Ageglus som grundades den 1 januari 1923.


"Varje hjärta med Kristus, en missionär; varje hjärta utan Kristus, ett missionsfält" - Dick Hills

Missionários Levi e Mari

I São Paulo, den 7 november 2016, blev pastor Levi Pereira da Silva och pastor Mari Rodrigues da Silva, godkända av CND-National Council of Director som missionärer i Sverige

     CND, Nationella styrelsen för Foursquare Gospel Church är en avdelning som ansvarar för administrationen, beslut och bestämmelserna av kyrkan i Brasilien. Kyrkans administration stöds av de nationella sekretariatets och samordnaren, superintendent och direktörer. CND bestämmer och organiserar kyrkors och missionärers verksamhetsområde samt informerar sakfrågor till den nationella styrelsen för att effektuera utnämningen av respektive superintendent eller direktör. Dess tillskrivningar är specificerade i styrelsens stadga och CND-ministeriet ansvarar för:

  • Ställer villkor,  hänvisar till och befordra alla de som arbetar i kyrkan..
  • Ett exemplariskt liv som kristen. 
  • Man ska vara minst 21 år.
  • Ska ha ett officiellt intyg i bibelkunskaper och teologi.
  • Man ska vara döpt i treenighetens namn, i den Helige Anden och i vattnet. 
  • Ska offentligt bekänna sin tron samt Bibelns postulater.
  • Ska engagera sig för att fullgöra dina uppgifter i enlighet med stadgarna och interna bestämmelser.
  • Ska delta i alla ledningsmöten som du är berättigad till.
  • Ska agera med etik gentemot alla dina kollegor i församlingen.
  • Ska visa upp ett lämplighetsintyg.

Missionens huvudkontor

Det ansvarar för administrationen av det nationella och internationella missionsuppdrag.

     

Huvudkontoret ansvarar för administrationen av det nationella och internationella missionsuppdrag. Huvudkontorets syfte är att förbereda, utveckla, hantera, främja, forska och sprida Guds ord. För att fullfölja de funktioner som tilldelats av församlingens stadgar har Missionens huvudkontor följande administrativa struktur: Regionala Missionskontor, Avdelning för Internationella Uppdrag; Samordnare för missionärs repercussion i världen och Foursquare träningscenter för missionärer.